Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01361/2018
Első irat érkezett: 09/06/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.018/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felhívás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/13/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.VI.37.018/2018/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó budapesti önkormányzat határozatával több intézmény társasházzá alakításáról döntött. A perbeli felperes kormányhivatal törvényességi felívással élt a döntéssel szemben. A törvényességi felhívásban foglaltakkal az indítványozó nem értett egyet, és fenntartotta azon álláspontját, hogy tételes jogi norma nem tiltja az önkormányzatok számára, hogy korlátozottan forgalomképes ingatlanján társasházat alapítson. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét elutasította. A Kúria a bíróság döntését és az indítványozó határozatát hatályon kívül helyezte.
Az indítványozó szerint a támadott döntés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mivel a Kúria egyetlen jogszabályhelyet sem jelölt meg amire a döntését alapította. .
.
Indítványozó:
  Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.VI.37.018/2018/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1361_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1361_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1361_2_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1361_2_2018_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .