Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01817/2020
Első irat érkezett: 10/26/2020
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.243/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/12/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a büntetéseit összbüntetésbe foglaló Debreceni Törvényszék 25.Bpk.201/2020/2. számú ítélete, valamint a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.243/2020/8. számú végzése ellen, amelyet később módosított, kérve a Kúria Bfv.II.811/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó büntető ügy elítéltje, aki összbüntetésbe foglalás iránti kérelmet terjesztett elő, majd ezt a kérelmet megváltoztatta, és három ítélet összbüntetése foglalása mellőzését kérte. Az eljáró bíróságok e kérelmét figyelmen kívül hagyták, és valamennyi összbüntetésbe foglalható ítélettel kiszabott végrehajtandó szabadságvesztést összbüntetésbe foglalták. Az indítványozó felülvizsgálati indítványát a Kúria az alkotmányjogi panasszal támadott végzésével elutasította, mivel az törvényben kizárt.
Az indítványozó szerint a Kúria végzése az Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdésébe, valamint XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésébe ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
    A Debreceni Törvényszék 25.Bpk.201/2020/2. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.243/2020/8. számú végzése, a Kúria Bfv.II.811/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1817_6_2020_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_1817_6_2020_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.