Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01168/2020
Első irat érkezett: 07/06/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv. VI.22.023/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésszegés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/26/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv. VI.22.023/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság mint elsőfokú bíróság 18.G.304.495/2016/16. számú ítéletével megállapította, hogy az indítványozó (alperes) szerződésszegést követett el, ezért őt kártérítés megfizetésére kötelezte a felperes javára. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 4.Gf.75.070/2018/11-I. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a Kúria - észszerűtlenül és szabálytalanul - olyan bizonyítási terhet rótt a szerződéskötésben jóhiszeműen eljárt alperesre (indítványozóra), melynek eredménytelensége bizonyossággal előrelátható volt..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv. VI.22.023/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1168_2_2020_Ind_egys_szerk_anonim.pdfIV_1168_2_2020_Ind_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .