Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00535/2021
Első irat érkezett: 03/05/2021
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 4.K.700.026/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (áfa jogosulatlan visszaigénylése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Budapest Környéki Törvényszék 4.K.700.026/2020/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az alkotmányjogi panasz adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában született ítélet ellen irányul. Az ügy előzményeként az adóhatóság áfa bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le az indítványozó vállalkozásnál, amelynek eredményeként jogosulatlan visszaigénylésnek minősített adókülönbözetet állapított meg, és adóbírságot szabott ki. Az indítványozó a jogerős határozat bírósági felülvizsgálatát kérte, a bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott ítéletében a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró hatóságok és a bíróság nem tárta fel kellő mélységben a tényállást, illetve a bizonyítékokat nem értékelte megfelelően, ezzel összefüggésben az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésének, XXIV. cikkének és XXVIII. cikk (1) bekezdésének megsértését állítja. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Budapest Környéki Törvényszék 4.K.700.026/2020/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_535_2_2021_indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_535_2_2021_indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.