Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02132/2020
Első irat érkezett: 12/29/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 73.Pf.638.832/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön iránt indított per)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági és Polgári Peres Csoport 5.P.301.107/2019/12. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.638.832/2019/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen a pénzintézet indított pert kölcsön megfizetése iránt, a felperesi keresetnek az elsőfokú bíróság helyt adott és az indítványozót a tartozás visszafizetésére és késedelmi kamat megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a deviza alapú kölcsönszerződés megkötésekor az árfolyamkockázatra vonatkozó tájékoztatás nem volt teljeskörű, így nem lehetett tisztességes, mert nem terjedt ki az árfolyamteher változásainak következményeire. A törlesztőrészlet nagymértékű növekedése és az árfolyamkockázat korlátlan áthárítása az adósra a teljesítést ellehetetlenítette, ezért álláspontja szerint a szerződés, mint lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés, semmis. A bíróságok eljárása, amely során a tényállást nem tárták fel kellőképpen, döntéseiket nem indokolták, és amely során a fegyverek egyenlőségének elve sem érvényesült, számos alapjoga sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    a Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági és Polgári Peres Csoport 5.P.301.107/2019/12. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.638.832/2019/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (2) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
V. cikk
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2132_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_2132_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_2132_0_2020_indítvány_anonim.pdfIV_2132_0_2020_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.