Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01892/2020
Első irat érkezett: 11/10/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.20.963/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (termőföld adásvételi szerződés érvénytelenségének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.20.963/2019/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint felperes keresetet terjesztett elő, melyben hét termőföld adásvétele tárgyában a Magyar Állam és különböző magánszemélyek között létrejött adásvételi szerződések érvénytelenségének megállapítását és jogkövetkezmények alkalmazását kérte. Az indítványozó három termőföld esetén nyertes árverezőként mint vevő adásvételi szerződést kötött a Magyar Állammal, három termőföld esetén pedig mint elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozatot terjesztett elő a Földforgalmi törvény rendelkezései alapján. Minden esetben az indítványozóhoz képest a Fölforgalmi törvényben meghatározott elővásárlási rangsorban magasabb pozícióban álló elővásárlásra jogosult lépett a szerződésbe.
Az indítványozó elsődlegesen jogszabályba ütközés, másodlagosan jó erkölcsbe ütközés miatt kérte a szerződések érvénytelenségének megállapítását a bíróságtól.
Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A Kúria szerint az eljárt bíróságok tévesen foglaltak állást a felperes perbeli legitimációja kapcsán, és álláspontja szerint a felperes egy esetben sem rendelkezik perbeli legitimációval érvénytelenségi kereset előterjesztésére, és a jogvédelem egyéb úton - a szerződések relatív hatálytalanságának megállapítása iránti kereset előterjesztésével - biztosítható. Az indítványozó álláspontja szerint a határozott hatálytalansági kereseti kérelem benyújtásának feltételi azokban az esetekben nem állnak fenn, ahol mint árverési vevő lépett fel, és az ahhoz szükséges adatokkal pedig nem rendelkezik.
Az indítványozó szerint a Kúria az alkalmazandó jogi normák figyelmen kívül hagyásával, az indokolási kötelezettség elmulasztásával, a kereshetőségi jog korlátozásával megsértette a tisztességes bíróság eljáráshoz való jog részének tekintett bírósághoz fordulás jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.VI.20.963/2019/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1892_2_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1892_2_2020_indkieg.anonim.pdfIV_1892_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_1892_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.15 9:30:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1892_2020.pdfSz_IV_1892_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling Gfv.VII.30.425/2019/5 of the Curia (objection in liquidation procedure)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.