Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00114/2021
Első irat érkezett: 01/25/2021
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.313/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Balassagyarmati Törvényszék 38.Bv.456/2020/2. és 3.Bpkf.313/2020/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó több alkalommal is nyújtott be kártalanítási kérelmet, a jelen ügyben kérelmét mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok a kialakított bírói gyakorlattól kirívóan eltérő döntést hoztak, amellyel megsértették a jogbiztonság és kiszámítható joggyakorlat követelményét. Álláspontja szerint a megfelelő tartalommal és határidőben előterjesztett kártalanítása kérelme a törvényi feltételeknek megfelelt, azt érdemben el kellett volna bírálni.
Érvelése szerint a bírósági eljárások elsődlegesen a III. cikk (1) bekezdésében és a XXVIII. cikk (1) bekezdésében rögzített alapjogai sérelmét okozták..
.
Támadott jogi aktus:
    a Balassagyarmati Törvényszék 38.Bv.456/2020/2. és 3.Bpkf.313/2020/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_114_4_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_114_4_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_114_3_2021_Inditvany2_anonim.pdfIV_114_3_2021_Inditvany2_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.