Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01753/2020
Első irat érkezett: 10/15/2020
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.312/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szolnoki Törvényszék 8.Bpk.172/2020/3. számú ítélete és a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.312/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kérelmet terjesztett elő a bírósághoz, melyben az 1/2020. (I. 2.) AB határozatban foglaltakra tekintettel kérte az összbüntetésbe foglalási kérelmét elbíráló bírósági döntések felülvizsgálatát.
A Szolnoki Törvényszék 8.Bpk.172/2020/3. számú ítéletével hatályon kívül helyezte a korábbi összbüntetésbe foglalás tárgyában hozott ítéleteket, és az összbüntetés tartamát 15 év 3 hónap fegyházban állapította meg. A Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.312/2020/5. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és az összbüntetés tartamát 15 év 7 nap fegyházra enyhítette.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok alaptörvény-ellenesen állapították meg az összbüntetési ítéletbe foglalt szabadságvesztés büntetés időtartamát. Előadja, hogy az összbüntetési ítélete a szabadságvesztés-büntetés megkezdésétől számított 9 év elteltével született, a bíróságok mégse vették figyelembe az időközben végbement változást személyében, a börtönben tanúsított magatartását, hanem az alap ítéletekből indultak ki. Nézete szerint a döntések azért sértik a szabadsághoz való alapjogot, a szabadság korlátozás alkotmányos követelményeit, és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mert a büntetés kiszabásánál valójában nem úgy jártak el a bíróságok, mintha halmazati büntetést szabnának ki. Az indítványozót hátrány azért érte, mert az általa elkövetett bűncselekményeket nem tekintették bűnhalmazatnak, nem egy eljárásban bírálták el, hanem több eljárásban, az összbüntetésbe foglalás következtében azonban súlyosabb ítéletet hoztak a bíróságok, mintha egy eljárás keretében értékelték volna a bűncselekményeket..
.
Indítványozó:
    Fehér Major Barnabás
Támadott jogi aktus:
    Szolnoki Törvényszék 8.Bpk.172/2020/3. számú ítélete
    Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.312/2020/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1753_5_2020_Indkieg.anonimizaltpdf.pdfIV_1753_5_2020_Indkieg.anonimizaltpdf.pdfIV_1753_0_2020_inditvany.anonimizalt.pdfIV_1753_0_2020_inditvany.anonimizalt.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.