Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00029/2021
Első irat érkezett: 01/07/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.409/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási bírság; oltási kötelezettség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K.27.788/2019/11. számú ítélete és a Kúria Kfv.IV.37.409/2020/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 26. §-a alapján - kérte a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (5) bekezdése, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó gyermekorvos előadja, hogy a praxisába bejelentett gyermeknek szülői kérésre, szülői költségre adta be az Engerix B védőoltást a Hepatitis B vírusfertőzés megelőzése céljából, külföldre utazás miatt. Az elsőfokú hatóság ellenőrzést végzett az indítványozó rendelőjében a védőoltás beadás körülményeinek tisztázása érdekében. A hatóság megállapította, hogy a gyermek az oltás felvételére kötelező oltásként csak fél évvel később lett volna jogosult és kötelezett, ezért az oltás beadását jogellenesen beadott kötelező védőoltásként értékelte és az indítványozót egészségügyi bírság megfizetésére, az egészségügyi ellátások pontos dokumentálására kötelezte, valamint felhívta, hogy tartózkodjon minden olyan oltás beadásától, amire nem jogosult. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. A jogerős határozattal szemben az indítványozó bírósághoz fordult. Keresetét arra alapozta, hogy a közigazgatási szerv nem tett eleget a tényállás tisztázására vonatkozó kötelezettségének, a bizonyítékok értékelését jogszabálysértően végezte áll, mérlegelési jogát megsértette; álláspontja szerint az érintett oltás nem minősül sem kampányoltásnak, sem külföldi utazás előtti kötelező védőoltásnak, hanem szülői kérés alapján beadott önkéntes oltásnak, amelynek beadására - többek között a Rendelet 5. § (8)-(9) bekezdése alapján is - jogosult volt. Érvelése szerint továbbá a módszertani levél által előírt adminisztrációs kötelezettség nem minősülhet jogszabálysértésnek, így egészségügyi bírság kiszabásának sincs helye. Keresetét a bíróság elutasította, a bíróság álláspontja szerint az indítványozó kampányoltást adott be korábbi időpontban, amelynek indokoltsága nem állt fent, mert az oltóanyag nem alkalmas kutazás előtti védettség kialakításához. A Kúria a bíróság ítéleté hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárás számos alapjogát - így a tisztességes eljáráshoz való jogát, a jogorvoslathoz való jogát sérti, valamint a megkülönböztetés tilalmának alaptörvényi követelményébe ütközik.
A Rendelet sérelmezett rendelkezése szerint az életkorhoz kötött védőoltásokat 11 éves kor felett iskolai kampányoltás keretében kell elvégezni. Álláspontja szerint a rendelkezés megfosztja a szülőt a szabad orvosválasztáshoz való jogától..
.
Támadott jogi aktus:
    a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. () NM rendelet 5. § (5) bekezdése
    az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése és 29. § (2) bekezdése

    a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 19.K.27.788/2019/11. számú ítélete és a Kúria Kfv.IV.37.409/2020/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
X. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_29_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_29_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.