Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00737/2020
Első irat érkezett: 04/22/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bhar.I.746/2019/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hűtlen kezelés,felülmérlegelés tilalma)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bhar.I.746/2019/15. számú ítélete és a Pécsi Ítélőtábla Bf.II.31/2018/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - részvénytársaság volt vezérigazgatója, mint I. rendű elítélt - ellen társtettesként folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés és sikkasztás bűntette miatt folyt büntető eljárás. Az indítványozót a Kaposvári Törvényszék a megismételt elsőfokú eljárásban eljárva felmentette valamennyi vád és törvényes következménye alól. Ezt követően a Pécsi Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és bűnösnek mondta ki társtettesként folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények bűntettében és letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélte. A harmadfokon eljáró Kúria a pénzbüntetés vonatkozásában megváltoztatta a Pécsi Ítélőtábla ítéletét, egyebekben helybenhagyta másodfokú döntést.
Az indítványozó előadta, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás alapul vételével a másodfokú és a harmadfokú bíróságok - újabb bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül - az elsőfokú bíróságtól teljesen eltérő álláspontra helyezkedtek, és megállapították, hogy mint a részvénytársaság vezérigazgatója, olyan a vállalat számára hátrányos szerződéseket kötött, amellyel vagyoni hátrányt okozott a vállalatnak.
Álláspontja szerint a másodfokú bíróság és a harmadfokú bíróság ítéletei figyelmen kívül hagyták a Be. 593. § (2) bekezdésében írt tilalmat, amely szerint a bíróság csak azokkal a tényekkel kapcsolatosan értékelheti az elsőfokú bíróságtól eltérően a bizonyítékokat, amelyekre bizonyítást vett fel.
A fentiek alapján a sérelmezett ítéletek a felülmérlegelés tilalmába ütköztek, mellyel megsértették az indítványozónak az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Bhar.I.746/2019/15. számú ítélete és a Pécsi Ítélőtábla Bf.II.31/2018/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_737_4_2020_Indkieg.anonim.pdfIV_737_4_2020_Indkieg.anonim.pdfIV_737_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_737_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .