Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00210/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.367/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.367/2020/3. számú végzése és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 100.K.28.483/2019/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó vállalkozásnál a NAV illetékességgel rendelkező szerve bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le, melynek során az indítványozó terhére többmillió Ft adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított meg, valamint adóbírságot szabott ki annak késedelmi kamataival együtt. Az indítványozó a döntés ellen fellebbezett, azonban a másodfokú hatóság határozatában az adóbírságot magasabb összegben állapította meg, ezt meghaladóan az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta. A határozat bírósági felülvizsgálata iránt az indítványozó keresetet terjesztett elő a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, mely a keresetet 100.K.28.483/2019/8. számú ítéletével elutasította. Az indítványozó az ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyet a Kúria Kfv.I.35.367/2020/3. számú végzésével visszautasított, arra hivatkozva, hogy az indítványozó befogadási okot nem jelölt meg, a vonatkozó törvényhelyekre nem hivatkozott.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok döntéseikkel megsértették az indítványozó tisztességes eljáráshoz - azon belül a fegyverek egyenlőségéhez - való jogát, valamint álláspontja szerint a bíróságok döntése önkényes mérlegelés következménye..
.
Indítványozó:
    SO-BÁN Kereskedelmi Bt.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.I.35.367/2020/3. számú végzése, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 100.K.28.483/2019/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_210_2_2021_indítványkieg_anonim.pdfIV_210_2_2021_indítványkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.