Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01856/2019
Első irat érkezett: 11/19/2019
.
Az ügy tárgya: A Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.261/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/05/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Balassagyarmati Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.30/2019/5. számú végzése, valamint a Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.216/2019/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítási kérelmet nyújtott be, kérelmét az elsőfokú bíróság elutasította arra tekintettel, hogy a kérelmező a kérelemében foglaltakat nem alapozta meg, hivatkozásait bizonyítékokkal nem támasztotta alá, így az sem nyert bizonyítást, hogy a kérelmező az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult volna. A másodofkú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságnak lehetősége lett volna nyilatkozata valóságtartalmának ellenőrzésére, valamint lehetőséget biztosíthatott volna számára az okirati bizonyítékok előterjesztésére. Azáltal, hogy a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította, sérült a kínzás- és embertelen bánásmód tilalmának alaptörvényi követelménye, valamint a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő alapjoga. A tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét okozza az is, hogy a bíróság az eljárás lefolytatására vonatkozó ésszerű időt messze meghaladó idő alatt hozta meg jogerős határozatát..
.
Támadott jogi aktus:
  A Balassagyarmati Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.30/2019/5. számú végzése, valamint a Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.216/2019/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1856_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1856_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .