Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01276/2020
Első irat érkezett: 07/23/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.454/2019/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.II.37.454/2019/12. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó keresetet indított a bíróságon, mert álláspontja szerint I. és II. rendű alperesek, illetve jogelődeik a kérelemre indult eljárást jogellenes eljárásaik, mulasztásaik okán több, mint 11 év után zárták le, annak ellenére, hogy bíróság jogerős ítélete alapján a megismételt eljárást 2008. évben le kellett volna folytatni és határozattal lezárni.
Az első fokon eljáró bíróság ítéletével megállapította, hogy az I. és II. r. alperesek az eljárási határidők be nem tartásával jogsértést követtek el.
Az alperesek által előterjesztett felülvizsgálati kérelem nyomán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és a pert megszüntette. A Kúria végzésében rögzítette, hogy a megállapítás iránti közigazgatási per kezdeményezésének is megvan a határideje, és a perindítási határidő a keresettel érintett esetben eltelt.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jog részének tekintett indokolt bírói döntéshez való jogot. Nézete szerint azzal, hogy a Kúria jogszabálysértően, a bírói gyakorlattal ellentétesen eljárva elzárta az indítványozót a kártérítési igényének bíróság előtti érvényesíthetőségét, megsértette az indítványozónak az Alaptörvény XXIV. cikk (2) bekezdésében foglalt jogát..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.II.37.454/2019/12. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1276_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1276_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .