Ügyszám: IV/02011/2017
.
Első irat érkezett: 10/25/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bhar.II.612/2017/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hűtlen kezelés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bhar.II.612/2017/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság hívja fel a bíróságot a jogerős döntés végrehajtásának felfüggesztésére.
Az indítványozót - mint a büntetőügy II. rendű terheltjét - az elsőfokú bíróság bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntettének kísérletében és magánokirat-hamisítás vétségében bűnösnek mondta ki. A másodfokú bíróság az indítványozót felmentette. A Kúria mint harmadfokú bíróság a másodfokú döntést megváltoztatta, és az indítványozót bűnösnek mondta ki bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntettének kísérletében, ezért őt 2 év 6 hónap szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélete.
Álláspontja szerint az eljárás során sérült a tisztességes eljáráshoz, valamint a pártatlan és független bírósághoz való joga, mivel az OBH elnöke - az akkor még hatályban levő Bszi. 62. §-a és 63. §-a alapján - , illetve a Kúria Bkk.III.494/2014/4. számú végzésével az elsőfokú eljárás lefolytatására a Szolnoki Törvényszéket jelölte ki. Ezt követően, az Alkotmánybíróság 36/2013. (XII. 5.) AB határozatával megsemmisítette a Bszi. 62-63. §-ait, ennek ellenére az eljárást érdemben mégis a Szolnoki Törvényszék folytatta le, ami szintén sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát.
Az indítványozó álláspontja szerint az első- és másodfokú eljárás során sérült a védelemhez való joga is. Nézete szerint a Kúria ítélete sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a Kúria felülmérlegelte a másodfokú bíróság ténymegállapításait, eltérő tényállást állapított meg, iratellenes megállapításokat tett, melynek alapján megállapította a terheltek bűnösségét..
.
Indítványozó:
    Dr. Császy Zsolt (BV.)
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bhar.II.612/2017/15. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2011_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_2011_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 8:30:00 1. öttagú tanács
.
..