Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01951/2017
Első irat érkezett: 10/12/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási kifogás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/07/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §- a alapján - a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/2017/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy elmaradt gyermektartás iránti igényét végrehajtó útján érvényesítette. A végrehajtási eljárás ellen az indítványozó, mint végrehajtást kérő kifogással élt, amit a Pesti Központi Kerületi Bíróság Peren Kívüli csoportja elutasított, a Fővárosi Törvényszék jogerős döntésével pedig az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a végzések megsértették az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát, és a (7) bekezdés szerinti jogorvoslathoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/2017/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1951_2_2017_indkieg. anonim.pdfIV_1951_2_2017_indkieg. anonim.pdfIV_1951_0_2017_indítvány. anonim.pdfIV_1951_0_2017_indítvány. anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.03.12 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .