Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00724/2018
Első irat érkezett: 04/18/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.369/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (külföldi határozat végrehajtási tanúsítvánnyal ellátása, öröklési ügy, örökbefogadás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.I.20.369/2017/7. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 73.Pkf.636.221/2016/3. számú végzése és a Budai Központi Kerületi Bíróság 0102-2/A.Vh.1400/2014/27. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy öröklési jogvita szereplője. Az indítványozó az örökhagyó egyedüli végrendeleti örököseként szerepelt. Azonban az örökhagyó lánya örökbefogadta házastársának nagykorú gyermekeit, így - az örökhagyó lányának halálát követően - az örökbefogadott nagykorú - és egyébként külföldi állampolgárok is - örökösnek minősültek. Az örökbefogadott személyek kérelmezőként az örökbefogadásukat kimondó ítéletek Magyarországon történő végrehajthatóságának kimondását kérték a bíróságon annak érdekében, hogy törvényes örökösként felléphessenek a vonatkozó hagyatéki ügyben. Az indítványozó ebben az ügyben kérelmezettként szerepelt.
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a ítéletek végrehajthatóak és a magyar jog szerint a belföldi bíróság határozatával azonos módon elismerhetőek. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett ítéletek a magyar közrendbe ütköznek, mivel a magyar jog szerint a kérelmezők nem minősülnek örökbefogadott gyermekeknek, mert örökbefogaásukra a nagykorúságuk ideje alatt került sor. Erre tekintettel sérült az Alaptörvény L) cikk (1) bekezdése szerinti családvédelmi klauzulája, illetve a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való joga.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.I.20.369/2017/7. számú végzés, Fővárosi Törvényszék 73.Pkf.636.221/2016/3. számú végzés, Budai Központi Kerületi Bíróság 0102-2/A.Vh.1400/2014/27. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
L) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_724_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_724_0_2018_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.12.04 17:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.I.20.369/2017/7 of the Curia (affixing an enforcement certificate on a foreign decision, inheritance case, adoption)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.