Ügyszám: IV/00026/2018
.
Első irat érkezett: 01/08/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.685/2016/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földhaszonbérleti pályázat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.VI.21.685/2016/12. számú ítélete és a Debreceni Ítélőtábla Gf.II.30.114/2016/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy földhaszonbérleti pályázatban, mint - sikertelen - pályázó vett részt. Az indítványozó a bírósághoz fordult, és keresetében a perbeli alperes pályázatának és az annak eredményeként kötött haszonbérleti szerződés megsemmisítését kérte jogszabályba ütközés okán. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a döntést a másodfokú bíróság helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tulajdonhoz való joga, a jogorvoslathoz való joga és a tisztességes eljáráshoz való joga, mivel a perbeli alperes részéről a perbeli pályázatot az érvényességi kritériumoknak való megfelelőség szempontjából senki nem vizsgálta, ahogy azt sem vizsgálták, hogy a pályázók nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek-e, így a perbeli alperes tisztességtelen előnyhöz jutott az indítványozóval szemben. Álláspontja szerint továbbá a pályázat elbírálásának szempontjai sem voltak egyértelműek, annak eredményével szemben érdemi jogorvoslat nem állt a rendelkezésére, valamint az eljáró bíróságok olyan jogalapon döntötték el a pert, amelyet az indítványozó kereseti kérelme nem tartalmazott, a bizonyítékokat pedig okszerűtlenül mérlegelték..
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_26_0_2018_indítvány_anonimizált.pdfIV_26_0_2018_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..