Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00193/2018
Első irat érkezett: 02/05/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.420/2017/8-I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogalap nélküli gazdagodás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.420/2017/8-I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - és a perbeli alperes között bérleti szerződés jött létre. Az indítványozó keresetében elsődlegesen jogalap nélküli gazdagodásra, másodlagosan kártérítésre hivatkozott. A bíróság a keresetnek hely adott, a perbeli alperest elmarasztalta. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, a marasztalás összegét leszállította.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntés sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, mivel a bíróság túlterjeszkedett a kereseti kérelmen, megsértve a kérelemhez kötöttség elvét, indokolási kötelezettségét, és a felek önrendelkezési jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.420/2017/8-I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_193_4_2018_indkieg_anonimizált.pdfIV_193_4_2018_indkieg_anonimizált.pdfIV_193_0_2018_indkieg_anonimizált.pdfIV_193_0_2018_indkieg_anonimizált.pdfIV_193_1_2018_indítvány_anonimizált.pdfIV_193_1_2018_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.03.12 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.