Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00904/2019
Első irat érkezett: 05/24/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.203/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/26/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Mfv.I.10.203/2018/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó köztisztviselői, majd közalkalmazotti jogviszony keretében állt alkalmazásban a NAV-nál. Azt követően, hogy ellene hivatali vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult, a NAV kormányzati szolgálati jogviszonyát azonnali hatállyal megszüntette. Az indítványozó ezt követően indított pert a szolgálati jogviszony megszüntetésének jogellenessége iránt. Keresetét a bíróság elutasította, a másodokú bíróság az elsőfokú döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint esetében fegyelmi eljárást kellett volna lefolytatni, és jogviszonyát felfüggeszteni a büntetőeljárás befejezéséig, ahogyan ez a NAV-nél azonos munkakört betöltő munkavállalók esetében történik. Azáltal, hogy az eljáró bíróságok és a Kúria jogszerűnek ítélte a NAV határozatát, sérült az ártatlanság vélelméhez fűződő alapjoga, valamint az egyenlő bánásmód követelménye..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Mfv.I.10.203/2018/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_904_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_904_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .