Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00031/2018
Első irat érkezett: 01/08/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.917/2017/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/20/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.III.917/2017/11. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó elaődta, hogy az eljáró bíróság bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében és lőszerrel visszaélés bűntettében, ezért - halmazati büntetésül - életfogytig tartó szabadságvesztés büntetésre ítélte úgy, hogy kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. A Legfelsőbb Bíróság elutasította a felülvizsgálati indítványt.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) T.P. és A.T. v. Magyarország (37871/14 és 73986/14) számú ítéletében megállapította, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezménye (Egyezmény) 3. cikkének tilalmát sértő, embertelen és megalázó büntetés áldozata.
A Kúria a sérelmezett végzésében elutasította a felülvizsgálati indítványát.
Az indítványozó álláspontja sérelme a sérelmezett döntés sérti az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdését, amely szerint senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak, vagy büntetésnek alávetni. A Kúria döntésével nem orvosolta az EJEB által megállapított egyezménysértést az ügyében, az Alaptörvény III. cikkének (1) bekezdésének sérelme a Kúria által nem került megszüntetésre, ezért az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvényben biztosított jogának megsértése jelenleg is fennáll.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Bfv.III.917/2017/11. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
III. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_31_11_2018_indkieg_anonim.pdfIV_31_11_2018_indkieg_anonim.pdfIV_31_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_31_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .