Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03158/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02350/2012,
.
Első irat érkezett: 06/27/2012
.
Az ügy tárgya: a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény egyes rendelkezéseivel összefüggő alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/03/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó volt országgyűlési képviselők – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Érvelésük szerint, feltéve, de nem megengedve, hogy a szerzett jogokon alapuló ellátások nem garantáltak, a csökkentés mértékének meghatározása során a jogalkotó nem járhatna el önkényesen, vagyis nem változtathatná meg önkényesen a biztosítás és a szolidaritás arányait, mert az ellentétes az Alaptörvény XIX. cikkében foglaltakkal.
Az általános öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő, volt választott képviselők a nyugdíjba vonulás szempontjából homogén csoportot alkotnak, amelyen belül a jogalkotó a törvény 4. § (2) bekezdésének megalkotásával ésszerű indok nélkül tett különbséget, ezért sérült az indítványozók Alaptörvényben foglalt egyenlő emberi méltósághoz való és tulajdonhoz val joga.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről
    a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (1) bekezdés b) pont, 4. § (2) bekezdés b) pont, 4. § (2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 4. § (4) bekezdés, 18. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1)-(2) bekezdés
XIX. cikk (1)-(4) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.