Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03140/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02350/2012,
.
Első irat érkezett: 06/26/2012
.
Az ügy tárgya: a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságrólszóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1),(2) és (4) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/15/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján – a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1),(2) és (4) bekezdései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó alkotmánybírósági határozatokra hivatkozva részletezi, kérelme miért nem esik az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdésében meghatározott hatáskör korlátozás hatálya alá.
Az indítványozó ismételten alkotmánybírósági határozatokra alapozott indokolásában kifejti, a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény XIII. cikkében biztosított tulajdonhoz való jogát, továbbá ellentétesek az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében, valamint az I. cikk (3) bekezdésében foglaltakkal is.
Érintettséges szempontjából érdekes, hogy - állítása szerint - szolgálati jogviszonya bűncselekmény következtében szűnt meg..
.
Támadott jogi aktus:
    2011. évi CLXVII. számú törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 5. § (1) bekezdés, 5. § (2) bekezdés, 5. § (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.