Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02340/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01681/2014,
.
Első irat érkezett: 12/23/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2/2014. Polgári jogegységi határozat elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, árfolyamrés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/30/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó pénzügyi intézmény - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - elsődlegesen a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (Törvény) 1. § (6)-(7) bekezdései és 3. §-a, valamint a Kúria 2/2014. PJE számú jogegységi határozata (PJE) 3. pontja visszaható hatályú megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a Törvény 3. §-a, és a PJE 3. pontja - melyek általánosságban mondják ki az árfolyamrés tisztességtelenségét - sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvéből eredő visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, és a kellő felkészülési idő követelményét. Az indítványozó érvelése szerint a Törvény 3. §-a és a PJE 3. pontja sérti az indítványozónak az Alaptörvény XIII. cikkében foglalt tulajdonhoz való jogát. Kifejti, hogy a Törvény 1. § (6)-(7) bekezdései - melyek a Ptk.-tól eltérő elévülési szabályokat tartalmaznak - sértik a B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét. Az indítványozó szerint a PJE 3. pontja és a Törvény 3. §-a sérti az Alaptörvény XV. cikkét, mert nem tesz különbséget a pénzügyi intézmények között a tekintetben, hogy milyen tevékenységi engedéllyel rendelkeznek.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (6)-(7) bekezdés 3. §
  2/2014. Polgári jogegységi határozata 3. pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2340_0_2014_inditvany.anonim.pdfIV_2340_0_2014_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .