Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01047/2018
Első irat érkezett: 06/21/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.329/2017/4. számú ítélete, és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogviszony)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/28/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Mfv.II.10.329/2017/4. számú ítélete keresetet elutasító rendelkezése tekintetében, a Fővárosi Törvényszék 8.Mf.680.489/2016/5. számú ítélete, és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.M.1511/2015/17. számú ítélete, továbbá az 1995. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdése és a 2003. évi XLV. törvény 127. § (1) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy 2002-től kormány-főtanácsadói munkakörben állt közszolgálati jogviszonyban a Miniszterelnöki Hivatalban. A hivatal vezető miniszter 2005-től a Területpolitikai Kormányzati Hivatal vezetőjének nevezte ki. 2006. novemberében a hivatalvezetői megbizatását visszavonták. Az indítványozó keresetet indított a minisztérium ellen. A megismételt eljárás során az indítványozó keresetének az elsőfokú bíróság részben helyt adott, a másodfokon eljáró bíróság az elsőfokú ítélete részben megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú döntést helybenhagyta. A Kúria a másodfokú döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó véleménye szerint a Kúria döntését jogszabállyal nem támasztotta alá, ezért az indokolási kötelezettségének a Pp. 221. § (1) bekezdése alapján nem tett eleget, eljárása ezen okból nem felel meg az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak. Az indítványozó álláspontja szerint sérült továbbá a tisztességes eljáráshoz való alapjoga azért, mert az eljárás 10 évig húzódott, és a bíróság elfogultsága kérdéses volt. Sérült továbbá a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való joga, mert nem kapott végleges és kellő súlyú elégtételt, továbbá a XXIIII. cikk (8) bekezdésében foglalt közhivatal viseléséhez való joga. .
.
Támadott jogi aktus:
    1995. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdése
    2003. évi XLV. törvény 127. § (1) bekezdés a) pontja

    Kúria Mfv.II.10.329/2017/4. számú ítélete
    Fővárosi Törvényszék 8.Mf.680.489/2016/5. számú ítélete
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 26.M.1511/2015/17. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk (4) bekezdés
XXIII. cikk (8) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1047_2_2018_indkieg. anonim.pdfIV_1047_2_2018_indkieg. anonim.pdfIV_1047_0_2018_indítvány.anonimpdf.pdfIV_1047_0_2018_indítvány.anonimpdf.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.03.12 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.