Hungarian
Ügyszám:
.
III/00235/2017
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00232/2017,
.
Első irat érkezett: 01/24/2017
.
Az ügy tárgya: A 2/2016. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés (nullum crimen - nulla poena sine lege)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az előtte folyamatban lévő eljárás felfüggesztése mellet - a 2/2016. Büntető jogegységi határozat (BJE) alaptörvény-ellenességének megállapítását, a közzététel napjára visszamenő hatályú megsemmisítését, valamint a BJE alkalmazásával jogerősen lezárt büntetőügyek felülvizsgálatának elrendelését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A BJE szerint "A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 197. § (1) bekezdésébe ütközik ls a (2) bekezdésre figyelemmel, (4) bekezdés a) pontja szerint minősül a tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette, ha a bűncselekmény sértettje az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma, vagy befolyása alatt áll, függetlenülattól, hogy azt kényszerrel valósította-e meg."
Az indítványozó bíró kifejti, hogy a Kúria által a BJE-ben alkalmazott valamennyi értelmezési mód szükségtelen, illetve módszerében hibás, ezért törvénysértő.
Az indítványozó álláspontja szerint a BJE sérti az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdését (a hatalommegosztás elve), és a 25. cikk (3) bekezdését (a jogalkalmazás egységét szolgáló jogértelmezési hatáskör), mert valódi jogértelmezési kérdés hiányában jogot alkottott. Ezen túlmenően a BJE sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdését (a nullum crimen - nulla poena sine lege elve), mert a Btk. 197. § (2) bekezdését az elkövető hátrányára, a normaszöveggel ellentétesen értelmezi..
.
Támadott jogi aktus:
  2/2016. Büntető jogegységi határozat
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_235_0_2017_indítvány_anonim.pdfIII_235_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .