Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00291/2020
Első irat érkezett: 02/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.054/2018/8. számú ítélete és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a és 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Pfv.III.21.054/2018/8. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.21.337/2017/6. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 72.K/P.26.142/2012/80. számú ítélete és a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy személyiségi jogsértés megállapítása és kártérítés fizetése miatt indított peres eljárást azon alperesi egészségügyi intézmények ellen, ahol orvosi beavatkozást végeztek nála. Keresetében kérte annak megállapítását, hogy az alperesek megsértették az emberi méltóságát, testi épséghez és egészséghez való jogát. Kérte, hogy a bíróság kötelezze az alpereseket vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítésére. Az indítványozó keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ügyében szükségtelen, indokolatlan és alaptörvény-ellenes bíróváltásra került sor, az új bíró az ügyet nem ismertette, és azt egy tárgyalás alatt be is fejezte, a bizonyítási eljárások félbeszakításával, mellőzésével, a kereset teljes elutasításával. A bírósági döntések a tisztességes bírósági eljáráshoz, emberi méltósághoz, szabadsághoz és személyi biztonsághoz, tulajdonhoz és törvény előtti egyenlőséghez való alapjogait sértette meg. Sérült továbbá a jogorvoslathoz való alapjoga, mert a Kúria nem merítette ki a jogorvoslati beadványokban foglalt tartalmat. .
.
Támadott jogi aktus:
    a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 32. § (1) bekezdése
    a Kúria Pfv.III.21.054/2018/8. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.21.337/2017/6. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 72.K/P.26.142/2012/80. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
III. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_291_2_2020_Indegys.anonim.pdfIV_291_2_2020_Indegys.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_291_2020.pdfSz_IV_291_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.21.054/2018/8 of the Curia and Section 32 (1) of the Decree of the Minister of Justice No. 14/2002. (VIII. 1.) IM on the rules of court administration (payment of damages)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.