Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02025/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02021/2015,
.
Első irat érkezett: 07/02/2015
.
Az ügy tárgya: a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 83. § (1a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (magánnyugdíjpénztár megszűnése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/13/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 83. § (1a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.

Az Mpt. támadott rendelkezése szerint a magánnyugdíjpénztár jogutód nélkül végelszámolással megszűnik, ha a tagdíjfizető tagok száma a megelőző hat hónap átlagában legalább kettő hónapon keresztül a taglétszám hetven százaléka alá csökken.

Az indítványozók előadják, hogy az Mpt. támadott rendelkezését 2015. szeptember 30-át követően kell az ezt megelőző hat hónap vonatkozásában először alkalmazni, vagyis 2015. április 1-én indult először az a hathónapos referenciaidőszak, amelyben vizsgálni kell a tagdíjat nemfizető magánynyugdíjpénztári tagok arányát. A legalább 70%-os tagdíjfizetési aránytól ezt követően bármely hathónapos időszak átlagában legfeljebb egy hónapig lehet elmaradni, ellenkező esetben a magánnyugdíjpénztár - a törvény erejénél fogva - megszűnik. Amennyiben bármely hathónapos időszak átlagában a tagok legalább 70 %-a tagdíjat fizet, a magánnyugdíjpénztár tovább működhet.

Álláspontjuk szerint a de facto kötelező tagdíjfizetés törvényi előírása, másrészt nemfizetés esetére a magánnyugdíjpénztár automatikus megszűnésének kimondása aránytalan és indokolatlan beavatkozást jelent a tagok egyesülési jogába, valamint a tulajdonhoz való jogba és a magánélethez való jogba, továbbá sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

Az indítványozók álláspontja szerint az önkéntes nyugdíjpénztárak működését szabályozó Öpt. nem tartalmaz az Mpt. támadott rendelkezése szerinti előírást, ezért az indítványozók magánnyugdíjpénztári tagságuk okán hátrányos elbánást szenvednek el az önkéntes nyugdíjpénztár tagokkal szemben, akik nem tagjai magánnynugdíjpénztárnak.

Álláspontjuk szerint az Mpt. szerinti megszűnés esetén, azt követően, hogy az az utolsó magánnyugdíjpénztárat érinti, ezen tagok esetében nem biztosított a tulajdonukat képező követelésnek más, még működő magánnyugdíjpénztárba történő átvitele, vagyis esetükben az állami nyugdíjrendszerbe történő visszalépés az egyetlen lehetőség.

     .
.
Támadott jogi aktus:
  a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
  83. § (1a) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont
24. cikk (3) bekezdés a) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2025_0_2015_inditvany.pdfIV_2025_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .