Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00272/2018
Első irat érkezett: 02/15/2018
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Törvényszék 2.Pf.21.197/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Törvényszék 2.Pf.21.197/2017/3. számú ítélete, a Debreceni Járásbíróság 9.P.21.771/2015/34. számú ítélete és a földtualjdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló 1967. évi IV. törvény 3. §-a és 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy 1971-ben hagyatéki eljárásban örökösként szerepelt. A hagyatéki eljárás idején nem volt tudomása arról, hogy az örökhagyó tulajdonában földtulajdon is szerepel, így arra vonatkozóan hagyatéki eljárás sem került lefolytatásra.
Az indítványozó ezen ingatlanok vonatkozásában megtérítési igényt kívánt érvényesíteni. A bíróság a keresetét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok megsértették az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Törvényszék 2.Pf.21.197/2017/3. számú ítélete, Debreceni Járásbíróság 9.P.21.771/2015/34. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_272_5_2018_indkieg_anonim.pdfIV_272_5_2018_indkieg_anonim.pdfIV_272_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_272_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.12.04 17:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.21.197/2017/3 of the Debrecen Regional Court (establishment of ownership)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.