Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01094/2018
Első irat érkezett: 06/29/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.941/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/17/2018
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
10/02/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Pfv.IV.20.941/2017/7. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.513/2016/3/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a perbeli alperes országos televízió az indítványozóval kapcsolatosan közzétett tudósításával megsértette annak személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogát. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a döntések sértik az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését, illetve a VI. cikk (1) bekezdése szerinti jó hírnévhez való jogát, mivel a jogerős ítélet nem foglalt állást a szükségesség-arányosság kérdésében, vagyis hogy szükséges volt-e és milyen indokok alapján az adott ügyben a közvélemény tájékoztatása során felfedni és nyilvánosságra hozni az indítványozó legbensőbb magánéleti vonatkozásait..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.IV.20.941/2017/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1094_5_2018_ind_kieg_anonimizált_.pdfIV_1094_5_2018_ind_kieg_anonimizált_.pdfIV_1094_0_2018_inditvany_anonimizált_.pdfIV_1094_0_2018_inditvany_anonimizált_.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2018.10.02 15:00:00 2. öttagú tanács
  2020.02.25 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. Pfv.IV.20.941/2017/7 of the Curia (violation of personality rights)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .