Hungarian
Ügyszám:
.
IV/05049/2021
Első irat érkezett: 12/29/2021
.
Az ügy tárgya: A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény 1. és 2. §-a, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (11) bekezdés e) pontja és (12a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (civil szervezetek átláthatósága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/12/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó civil szervezetek az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszukban a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. és 2. §-a, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 5. § (11) bekezdés e) pontja és (12a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték.
A Tv. alkotmányjogi panaszban támadott 1. §-a a tárgyi hatálya alá tartozó civil szervezetként azon egyesületeket és alapítványokat határozza meg, amelyek tárgyévi mérlegfőösszege eléri a 20 millió forintot. Emellett a rendelkezés meghatározza a törvény hatálya alóli kivételeket is. A 2. § alapján az Állami Számvevőszék évente összefoglaló jelentést tesz közzé e szervezetekről. A Tv. módosította az ÁSZ tv.-t, amely nyomán annak 5. § (11) bekezdése kiegészült - az alkotmányjogi panasszal szintén támadott - e) ponttal, illetve 5. § (12a) bekezdéssel, amely alapján az Állami Számvevőszék törvényességi szempontok szerint ellenőrzi a Tv. szerinti egyesületet és alapítványt. A támadott rendelkezések tehát az Állami Számvevőszék feladatkörét bővítve előírják - a szervezeti formájuk és tárgyévi mérlegfőösszegük alapján - a Tv. hatálya alá tartozó szervezetek törvényességi ellenőrzését, ami - a Tv. hatálybalépéséig ellenőrzött egyéb szervezetekre vonatkozó szabályozással szemben - nem korlátozódik e szervezetek gazdálkodására és a költségvetési források, támogatások felhasználására, hanem az indítványozó álláspontja szerint magukat a szervezeteket teszi az ellenőrzés tárgyává.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések korlátozzák az egyesülési szabadságot, mivel a törvényességi ellenőrzés korlátozása nélkül, a gazdálkodással, illetve a közpénzek felhasználásával összefüggő kérdéseken túl is ellenőrzési jogot biztosítanak az Állami Számvevőszéknek a Tv. hatálya alá tartozó szervezetek fölött. Az Állami Számvevőszék összefoglaló jelentését nyilvánosságra hozza, ami az indítványozók álláspontja szerint az ellenőrzés alá vont civil szervezetek, és velük együtt az általuk kifejtett közéleti álláspontok hitelességét befolyásolja, ami az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésének sérelméhez vezet. Ezen alapjogkorlátozásoknak nincs legitim célja, illetve céljuk elérésére alkalmatlanok, szükségtelenek és aránytalanok. A jogalkotó emellett önkényesen állapította meg a Tv. hatálya alá tartozó szervezetek körét, így a támadott rendelkezések az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésével is ellentétesek..
.
Támadott jogi aktus:
    a  közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény 1. és 2. §
    az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.. törvény 5. § (11) bekezdés e) pont, 5. § (12a) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
VIII. cikk (5) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
43. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_5049_3_2021_indkieg_anonim.pdfIV_5049_3_2021_indkieg_anonim.pdfIV_5049_1_2021_inditvany_anonim.pdfIV_5049_1_2021_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_5049_2_2021_amicus_IM_anonim.pdfIV_5049_2_2021_amicus_IM_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.