Ügyszám: IV/01338/2017
.
Első irat érkezett: 06/23/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 14.Bf.157/2016/19. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (külföldi fogvatartás beszámítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 14.Bf.157/2016/19. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 5.B.39/2015/165. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót - büntetőper egyik vádlottját - a bíróság jogerősen bűnösnek mondta ki csalás bűntettében. A tényállás szerint az indítványozó és társai létrehoztak egy szövetkezetet, amelynek létrehozásához szükséges alaptőkét részben ismeretlen személyek biztosították. A szövetkezet létrehozásának célja az volt, hogy pénzt gyűjtsenek azt a látszatot keltve, hogy a szövetkezet különböző ingatlanbefektetéseket fog eszközölni, amelyből a befektetőknek jelentős hozamot ígért. Az indítványozó a jogerős döntés ellen perújítási indítványt terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság a perújítási indítványát elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokú döntést az indítványozó vonatkozásában helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült az Alaptörvény IV. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt alapjoga, mivel a jogerősen kiszabott börtönbüntetésébe nem számították bele a külföldi fogvatartásának az idejét..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Ítélőtábla 14.Bf.157/2016/19. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 5.B.39/2015/165. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1338_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIV_1338_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..