Ügyszám: IV/02185/2017
.
Első irat érkezett: 12/06/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 7.Pkf.26.228/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elutasítása hivatalból)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pkf.26.228/2017/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 52.Pf.633.993/2017/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók tulajdonjogi megállapítása iránti keresetét az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította. Az ítélet ellen az indítványozók fellebbezést nyújtottak be, melyet a Fővárosi Törvényszék végzésével hivatalból elutasított, mivel az indítványozók kizárólag az ítélet hatályon kívül helyezését kérték, és nem kérték az ítélet megváltoztatását.
A végzés ellen az indítványozók fellebbeztek, fellebbezésüket a Fővárosi Ítélőtábla elutasította, és a törvényszék végzését helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint a végzések sértik a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jogot, mert a bíróságok önkényes jogértelmezés eredményeképpen utasították el a fellebbezést..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Ítélőtábla 7.Pkf.26.228/2017/2. számú végzése
    Fővárosi Törvényszék 52.Pf.633.993/2017/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2185_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_2185_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2018.07.10 9:00:00 3. öttagú tanács
.
..