Hungarian
Ügyszám:
.
IV/04008/2021
Első irat érkezett: 11/03/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.272/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/02/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.21.156/2019/16. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.272/2020/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó családhoz és lelki egészséghez személyiségi jogai megsértése iránt nyújtott be keresetet. A másodfokú bíróság a panaszban sérelmezett ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatva az indítványozó keresetét teljes körűen elutasította, a felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó érvelése szerint a gyermekével való kapcsolattartás körében hozott döntések, valamint a rendőrség magatartása alkalmas volt arra, hogy személyiségi jogai sérelmét okozzák. Álláspontja szerint a személyiségi jogsérelem megállapítására irányuló keresetét elutasító másodfokú bíróság tévesen értelmezte az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdése, L) cikk (1) bekezdése és a Ptk. 2:42. § (1) bekezdése által deklarált családhoz fűződő személyiségi jogot, így jogilag teljes mértékben téves álláspontra jutott akkor, amikor kimondta, hogy a gyermek és a szülő kapcsolattartási joga kiemelkedő fontosságú alkotmányos jog, de nem minősül közvetlen személyiségi jognak, így megsértése esetén a személyiségi jogi jogkövetkezmények nem alkalmazhatók..
.
Támadott jogi aktus:
  A Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.21.156/2019/16. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.272/2020/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
L) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XIV. cikk (1) bekezdés
XIV. cikk (2) bekezdés
XIV. cikk (3) bekezdés
XIV. cikk (5) bekezdés
XX. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
25. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_4008_4_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_4008_4_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.06.21 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_4008_2021_.pdfSz_IV_4008_2021_.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.III.21.272/2020/4 of the Curia (violation of personality right)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .