Hungarian
Ügyszám:
.
III/01024/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00741/2016,
.
Első irat érkezett: 05/26/2016
.
Az ügy tárgya: a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.16.) BM rendelet 89. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói indítvány (rendvédelmi szervek - szolgálati időpótlék megállapítása)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/30/2016
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró 14.M.3273/2015/9. számú végzésével - az Abtv. 25. §-a alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.16.) BM rendelet (BM rendelet) 89. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 14.M.3273/2015. számon folyamatban lévő eljárásban.
Az indítványozó álláspontja szerint a BM rendelet támadott 89. § (1) bekezdésének rendekezései - a már hatályon kívül lévő régi Hszt. 100/A. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, az új Hszt.-ben adott felhatalmazás hiányában - a tényleges hivatásos állományban eltöltött időre szűkítik a szolgálati időpótlékra való jogosultság szempontjából beszámítható időtartamot, eltérően a felmentési idő, a végkielégítés, a pótszababadság, illetve a jubileumi jutalom szempontjából beszámítható időtartamtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a BM rendelet támadott 89. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés - az új Hszt. 156. § (1) bekezdésébe és a 280. § (1) bekezdésébe ütközően - a szolgálati időpótlékra vonatkozó jogosultságot nem a hivatásos szolgálati idő figyelmbe vételével, hanem a tényleges szolgálati idő figyelembe vételével állapítja meg.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezések a fentiek okán az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdésébe, T) cikk (2) és (3) bekezdéseibe, 15. cikk (3) és (4) bekezdéseibe és 18. cikk (3) bekezdésébe ütköznek.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI.16.) BM rendelet 89. § (1) és (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
15. cikk (3) bekezdés
15. cikk (4) bekezdés
18. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1024_0_2016_inditvany.pdfIII_1024_0_2016_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.