Ügyszám: IV/01512/2014
.
Első irat érkezett: 09/05/2014
.
Az ügy tárgya: Fővárosi Törvényszék 61.Pf.634.166/2013/12. számú ítélete, és a PKKB 23.P.91.842/2012/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (perköltség megfizetésének érvényesítése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:03/30/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - kérte a Fővárosi Törvényszék 61.Pf.634.166/2013/12. számú ítélete, és a PKKB 23.P.91.842/2012/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó ellen az ELMÜ Hálózati Kft. a Budai Központi Kerületi Bíróság előtt pert indított, amelyben az ELMÜ Hálózati Kft. keresetét a bíróság elutasította, és perköltség megfizetésére kötelezte. Az indítványozó ekkor jogi képviselője útján pert indított az ELMÜ ellen az eljárás során felmerült költségei (ügyvédi és egyéb költség) megtérítésének érvényesítésére. A támadott határozat szerint a szerződésszegéssel okozott kárát ugyanis kizárólag perköltségként és kizárólag ez ellene indított eljárásban érvényesíthette volna.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott határozatok megsértették az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdésébe foglalt fogyasztók védelméhez való jogát, a XIII. cikk (1) bekezdés 1. fordulata szerinti tulajdonhoz való jogát, valamint a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való jogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 61.Pf.634.166/2013/12. számú ítélete
  PKKB 23.P.91.842/2012/15. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1512_13_2014_ind_kieg anonim.pdfIV_1512_13_2014_ind_kieg anonim.pdfIV_1512_2_2014_ind_kieg anonim.pdfIV_1512_0_2014_inditvany anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.03.30 9:30:00 1. öttagú tanács
  2016.02.23 8:30:00 1. öttagú tanács
  2016.03.01 9:30:00 Teljes ülés
  2018.04.17 11:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .