Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00249/2020
Első irat érkezett: 02/07/2020
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.820/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.820/2019/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 8.Bv.3972/2017/15. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő fogvatartási körülmények miatt nyújtott be kártalanítási kérelmet. Kérelmét az elsőfokú bíróság elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta azzal, hogy . A bíróságok döntésüket azzal indokolták, hogy a folyamatosan fogvatartott indítványozó nem terjesztette elő a Bv.tv. 144/B. §-a szerinti panaszt a fogvatartási felelős szerv vezetőjéhez.
Az indítványozó az elsőfokú döntés elleni fellebbezésében előadta, hogy a Bv. tv. 144/B. § rendelkezése, mely panasztételi kötelezettséget ír elő, 2017. január 1-jével lépett hatályba, az ezt megelőző időszakban még nem volt hatályos, így az erre az időszakra a panasz elmaradása sem felróható, a végzés ezzel ellentétes érvelése a visszamenőleges hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik. A másodfokú bíróság a panaszt szintén elutasította, kimondva, hogy jogi képviselő panaszt nem nyújthat be, így a kérdéses időszak előtti időszakra vonatkozó kérelem nem a jogosulttól származik, mert azt jogi képviselő nem nyújthatja be.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság jogalkalmazása a jogbiztonságot sérti mert a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, egyben megsértette a kártalanításhoz és a tisztességes eljáráshoz való alapjogát. Szintén sérti a jogbiztonságot az, hogy a törvényszékek eltérő joggyakorlatot alakította ki, és van ahol elfogadják a szabadulás után előterjesztett panaszt míg van, ahol nem..
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.820/2019/2. számú végzése
    Budapest Környéki Törvényszék 8.Bv.3972/2017/15. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_249_0_2020_inditvany.anonim.pdfIV_249_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.