Ügyszám: III/00090/2018
.
Első irat érkezett: 01/18/2018
.
Az ügy tárgya: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. számú melléklete és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. számú melléklete elleni bírói kezdeményezés (közalkalmazotti illetménytábla)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján - Magyarország 2016. évi központi költségvetéséől szóló 2015. évi C. törvény 6. számú melléklete és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. számú melléklete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) határozza meg az indítványozó bíró előtt folyamatban levő per felperese esetében is alkalmazandó, a közalkalmazottak besorolására irányadó kogens rendelkezéseket. A korábban hatályos Kjt. 1. számú melléklete 2008. január 1. napjával hatályát vesztette, így 2008. január 1. napjától a fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét a Kjt. helyett az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az éves költségvetési törvény melléklete szerinti összegek mértéke, tehát a közalkalmazottakat megillető garantált illetmény 2008. évtől nem változott.
A jogszabályi háttér bizonyos ágazatokban a garantált bérminimum összegén túl lehetőséget biztosít további illetményelemként munkáltatói illetmény meghatározására. Ennek hiányában azonban - így a perben vizsgált kultúrális ágazatban is - kizárólag a minimálbér és a bérminimum változása alakítja az illetmény összegét.
Ebből adódóan a bértábla szerint differenciált illetménymegállapítási módszer a gyakorlatban nem töltheti be szerepét.
Az indítványozó előadta, hogy az előtte folyamatban levő per felperesét a vele összehasonlítható helyzetben lévő közalkalmazottakhoz képest az illetménye összegének megállapítása során hátrány érte, amellyel sérült az Alaptörvény II. cikke szerinti emberi méltósága, és a XV. cikk szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve.
Az indítványozó előadta továbbá, hogy a Kjt. eredeti célja, így az illetménytábla garanciális szabályokkal felépített differenciált jellegének változó életviszonyok melletti alkalmazhatósága, a közalkalmazotti pályán való előmenetel lehetősége nem valósul meg. Az illetménytábla funkcióvesztése alaptörvény-ellenes helyzetet eredményez..
.
Támadott jogi aktus:
    Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 6. számú melléklete, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 6. számú melléklete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XVII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_90_0_2018_indítvány_anonim.pdfIII_90_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
..