Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01499/2018
Első irat érkezett: 10/04/2018
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.633.500/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/15/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.633.500/2016/5. számú ítélete és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 11.P.54.048/2015/8-I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint felperes, társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége iránt indított pert. A keresetet az elsőfokú bíróság elkésettség okán elutasította, az ítéletet pedig a másodfokú bíróság helybenhagyta. A felülvizsgálati kérelmet a Kúria hivatalból elutasította.
Az indítványozó kifejti, hogy a társasházi határozat szövegének ismerete nélkül nem volt abban a helyzetben, hogy jogorvoslati jogával élni tudjon. Álláspontja szerint azzal, hogy a bíróságok a határozat szóbeli közlésétől számították a határidőket, és ebből kifolyólag a keresetet elkésettnek minősítették, sérült az emberi méltósághoz és a tulajdonhoz való joga, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalma..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.633.500/2016/5. számú ítélete
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 11.P.54.048/2015/8-I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1499_7_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1499_7_2018_indkieg_anonim.pdfIV_1499_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1499_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.