Ügyszám: IV/00749/2017
.
Első irat érkezett: 03/17/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 29.Szef.81/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végzés kézbesítésének elmulasztása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § -a alapján - a Fővárosi Törvényszék 29.Szef.81/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Pesti Központi Kerületi Bíróság 16.Sze.7863/2016/16. számú végzésére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó előadta, hogy szándékos rongálással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt volt folyamatban ellene szabálysértési eljárás. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 16.Sze.7863/2016/16. számú végzésében figyelmeztetésben részesítette. Az indítványozó és jogi képviselője a tárgyaláson bejelentette, hogy a végzés ellen a végzés kézbesítését követően kíván fellebbezéssel élni. Az elsőfokú végzést azonban a Pesti Központi Kerületi Bíróság elmulasztotta kézbesíteni az indítványozó és jogi képviselője részére, ezt követően került sor a sérelmezett jogerős határozat meghozatalára.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság eljárása megsértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát, mert a végzést csak az előkészítő eljárást lefolytató szerv képviselőjének küldte meg a bíróság, az indítványozó és védője részére nem. Ezzel sérült a fegyverek egyenlőségének az elve. Az indítványozó és védője nem ismerhette meg a végzés indokolását, a bíróság döntésének pontos okait, így a jogorvoslathoz való jogának lényegi elemétől, a végzés ismeretétől fosztotta meg. .
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 29.Szef.81/2016/2. számú végzése
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 16.Sze.7863/2016/16. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_749_2_2017_indkieg.anonim.pdfIV_749_2_2017_indkieg.anonim.pdfIV_749_0_2017_indítvány. anonim.pdfIV_749_0_2017_indítvány. anonim.pdf
.
.
..