Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00632/2017
Első irat érkezett: 02/28/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.II.10.032/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakmai képviselet bíróság előtt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.430/2014/19. számú ítélete és a Kúria Mfv.II.10.032/2016/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben munkavédelmi ellenőrzést folytott a közigazgatási hatóság, és kötelezte az indítványozót a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére.
A közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perben az elsőfokú bíróság a felperes (indítványozó) keresetét elutasította. A Kúria az elsőfokú ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó előadja, hogy az elsőfokú bíróság az indítványozóval polgári jogi jogviszonyban lévő munkabiztonsági megbízottját kizárta a szakmai képviselet gyakorlásától arra hivatkozással, hogy nem a felperes munkavállalója. A munkavédelmi szakember foglalkoztatásáról két törvény rendelkezik, és a bíróság indokolatlanul a Munkavédelmi törvény fölé helyezte a Munka törvénykönyvét, amely a felperes szakmai képviseletének a kizárásához vezetett. Az indítványozó álláspontja szerint az elsőfokú bíróság intézkedése, valamint az ítéletek az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében foglalt diszkrimináció tilalmát. Az indítványozó szerint az elsőfokú bíróság eljárása sérti a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot, mert a bíróság úgy hozott ítéletet, hogy nem rendelkezett a tényállás megállapítása szempontjából elengedhetetlen dokumentummal. Kifejti továbbá, hogy a bíróság megsértette a bizonyítékok értékelésére vonatkozó kötelezettségét, illetve rosszul értékelte a becsatolt bizonyítékokat. Nézete szerint a Kúria ítélete sérti a XXVIII. cikk (1) bekezdését, mert a Kúria nem a kereseti kérelem illetve a felülvizsgálati kérelem alapján hozott döntést, valamint döntését nem indokolta kellően.
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - kéri a Pp. 67. § (1) bekezdés (i) pontja, az Mvtv. 1. § (1) bekezdés, Mvt. 57. § ()-(3) bekezdései, az Mt. 1. §, 12. § (3) bekezdés, 294. § (1) bekezdés f) pont, a 2003. évi CXXV. törvény 7. § (1) bekezdés és 8. § t) pont Alaptörvénnnyel való össhangjának vizsgálatát..
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. § (1) bekezdés (i) pont
  a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 57. § (1)-(3) bekezdés
  az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 7. § (1) bekezdés 8. §
  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 1. § 12. § (3) bekezdés 294. § (1) bekezdés f) pont

  Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.430/2014/19. számú ítélete
  Kúria Mfv.II.10.032/2016/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_632_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_632_2_2017_ind_kieg_anonim.pdfIV_632_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_632_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.