Hungarian
Ügyszám:
.
III/00854/2013
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/00491/2013,
.
Első irat érkezett: 05/30/2013
.
Az ügy tárgya: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 85. § (4) bekezdése és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 81. § (4) bekezdése ellen benyújtott bírói kezdeményezés
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/11/2013
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró az Abtv. 25. §-a alapján a folyamatban lévő eljárás felfüggesztése mellett fordult az Alkotmánybírósághoz kérve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 85. § (4) bekezdése és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.) 81. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
A hatályos Btk. 85. § (4) bekezdése szerint - amely rendelkezés kifogasolt tartalmát az új, 2013. július elsején hatályba lépő Btk. is tartalmazza - , a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények elbírálása esetében egyes esetekben a bírót a törvény életfogytig tartó büntetés kiszabására kötelezi.
Az indítványozó szerint Btk. támadott rendelkezései alaptörvény-ellenesek, mert - a bíró számára annak alkalmazását illetően semmilyen mérlegelést nem tűrő rendelkezések - egy eljárásjogi elemek által erősen befolyásolt jogintézményre, a bűnhalmazat fogalmára építve teszik kötelezővé a bíró számára az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását egyes esetekben. A támadott jogszabályi rendelkezés ezért nem tesz eleget annak a jogállami követelménynek, hogy a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtsék ki a tevékenységüket..
.
Támadott jogi aktus:
    a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 85. § (4) bekezdése és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 81. § (4) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B cikk 1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_854_0_2013_inditvany_anonim.pdfIII_854_0_2013_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.