Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00090/2019
Első irat érkezett: 01/15/2019
.
Az ügy tárgya: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 32. pontja elleni alkotmányjogi panasz (iparűzési adó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 32. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó terhére az illetékes adóhatóság iparűzési adónemben adóhiányt, adóbírságot és késedelmi pótlékot állapított meg. Az elsőfokú hítározatot a másodfokú hatóság helybenhagyta. A bíróság a kersetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint azza, hogy az adójog területén a helyi iparűzési adónem tekintetében a levonáshoz való jog fennállását és a levonás alkalmazhatóságát a törvény olyan kitételhez köti, amely az elektronikus levelezés útján kötött szerződéshez fokozott biztonságú eletronikus aláírást követel meg a szerződő féltől olyan többlettkövetelmény, ami jelentős joghátrányként jelentkezik a hazánkban tevékenykedő vállalkozások számára, a mindennapi üzleti életben életszerűtlen, elvárhatatlan, bizonyos esetekben kivetelezhetetlen. Az indítványozó álláspontja szerint ezért sérült a vállalkozás szabadsága, a tisztességes gazdasági verseny..
.
Támadott jogi aktus:
    a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 32. pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_90_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_90_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.