Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02057/2019
Első irat érkezett: 12/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.141/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; pártatlan bíróhoz való jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.141/2018/14. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó ellen büntetőeljárás volt folyamatban, az elsőfokú bíróság költségvetési csalás bűntette miatt szabadságvesztésre ítélte, fellebbezése folytán a másodfokú bíróság a szabadságvesztés büntetését kétszeresére súlyosította. A másodfokú eljárás előadó bírója ellen az indítványozó védője elfogultságra hivatkozva kizárási okot jelentett be, a Fővárosi Ítélőtábla a kizárást megtagadta. A kizárás megtagadását kimondó végzéssel szemben nincs helye fellebbezésnek, a bíróság végzését vagy intézkedését az ügydöntő határozat elleni fellebbezésben támadható. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, amelyben a bíró összeférhetetlenségére is hivatkozott. A Kúria az első- és másodfokú döntéseket hatályukban fenntartotta, és a bíró kizárására vonatkozóan is határozott.
Az indítványozó álláspontja szerint az elfogultság, ami miatt az eljáró bírótól az indítványozó álláspontja szerint az ügy elfogulatlan és pártatlan megítélése nem volt elvárható, az indítványozó védője és az ügyben előadó bíró házastársa közötti negatív érzelmi kapcsolat volt. A bíró házastársa feljelentése nyomán ugyanis több éven át tartó nyomozás volt folyamatban a védő ellen, az eljárást a nyomozó hatóság bűncselekmény hiányában megszüntette, azonban a szakma számára is nyilvánvaló volt a feljelentő ügyvédnek a védővel szemben táplált dühe. Az indítványozó álláspontja szerint a házastársak közötti szoros érzelmi kapcsolat az eljáró bíró elfogultságát megalapozó körülmény. Az indítványozó szerint a Fővárosi Ítélőtábla alaptörvény-ellenes módon értelmezte Be. kizárási szabályait, ezzel megsértette az indítványozó tisztességes eljáráshoz való alapjogát, mert megfosztotta attól, hogy ügyében pártatlan bíró ítélkezzen. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.141/2018/14. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2057_2_2019_indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_2057_2_2019_indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.