Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02926/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02350/2012,
.
Első irat érkezett: 05/14/2012
.
Az ügy tárgya: a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény egyes rendelkezései ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/17/2012
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Tv.) 3. § (2) bekezdés b) pont, 5. § (1), (2) és (3c) bekezdés alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta. Kérte továbbá, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy mulasztásos alaptörvény-ellenesség következett be a Tv. 5. § (3) bekezdése kapcsán.
A támadott rendelkezések a szolgálati nyugdíj öregségi nyugdíjjá illetve szolgálati járandósággá történő átalakításával kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.
Az indítványozó indokolásában kifejti, hogy a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény (B) cikk (1) bekezdésében deklarált a jogbiztonság elvét, a II. cikkben biztosított emberi méltósághoz való jogot, ellentétesek az XV. cikk (2) bekezdésében foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalmával és a XIX. cikk (4) bekezdésével..
.
Támadott jogi aktus:
    a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont, 5. § (1), (2) és bekezdés (3c) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (4) bekezdés

.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.