Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01915/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/01681/2014,
.
Első irat érkezett: 11/17/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. §-a elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, árfolyamrés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/25/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó pénzintézet - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és kihirdetésére visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését indítványozta.
Álláspontja szerint a jogalkotó visszamenőleges hatállyal minősítette jogellenesnek az árfolyamrés alkalmazását, amely sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből eredő jogbiztonság elvét. Véleménye szerint a támadott rendelkezés sérti a XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való jogot is, mert mindenfajta ellentételezés nélkül elvonja a banki szektortól az árfolyamrésből származó bevételt, és átadja az adósi oldalnak. Kifejti, hogy jogsérelme a törvény hatálybalépésével bekövetkezett, mert a jogalkotó nem engedett ellenbizonyítást a 3. § rendelkezésével szemben,.
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 3. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (1) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
I. cikk (4) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1915_0_2014_inditvany_anonim.pdfIV_1915_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .