Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00484/2020
Első irat érkezett: 02/25/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.13/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (harmadfokú eljárás kizártsága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - Kúria Bfv.II.13/2020/2. számú végzése, a Debreceni Törvényszék 18.A.Bf.532/2018/27. számú ítélete és a Debreceni Járásbíróság 59.B.626/2018/6. számú ítélete alaptörvény-ellenessége megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérte a végrehajtás felfüggesztését.
Az indítványozót az elsőfokú bíróság közúti baleset gondatlan okozása miatt bűnösnek mondta ki, és pénzbüntetésre valamint járművezetéstől eltiltásra ítélte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét súlyosította a minősítés megváltozatásával. A Kúria a felülvizsgálati indítványt elutasította, mivel álláspontja szerint az törvényben kizárt, anyagi jogszabálysértés nem történt, relatív eljárásjogi szabálysértések pedig nem alapoznak meg felülvizsgálatot.
A Be. 386. § (1) bekezdés b) pontja szerint harmadfokú eljárás alapját képezheti, ha a másodfokú bíróság olyan cselekmény miatt állapította meg a vádlott bűnösségét, amelyről az elsőfokú bíróság nem rendelkezett.
A kialakult gyakorlat alapján azonban nincs helye fellebbezésnek, ha a másodfokú bíróság ugyanazon tényállás alapján, csak más minősítés mellett hozott ítéletet.
Az indítványozó álláspontja szerint önmagában az is alkotmányellenes, hogy a másodfokú bíróság tényállás kiegészítését követően történő súlyosabb minősítés alkalmazása miatt rendes harmadfokú jogorvoslati lehetőség nem lehetséges, valamint, hogy felülvizsgálat keretében nem kérhető a sorozatos relatív jogsértés orvosolása.
Az indítványozó álláspontja szerint a büntetőeljárás során a tisztességes eljáráshoz való alapjogát, a jogorvoslathoz való alapjogát, az ártatlanság vélelméhez, valamint a törvény előtti egyenlőséghez való alapjogát sértették meg. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Bfv.II.13/2020/2. számú végzése
    Debreceni Törvényszék 18.A.Bf.532/2018/27. számú ítélete
    Debreceni Járásbíróság 59.B.626/2018/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_484_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_484_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.