Ügyszám: IV/00460/2017
.
Első irat érkezett: 02/06/2017
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.27.077/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (igazolási kérelem elbírálása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 53.Pkf.632234/2016/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.27.077/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót mint alperest a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 3.P.22.462/2013/45. számú ítéletével távhődíjtartozás megfizetésére kötelezte. Az indítványozónak az ítélet elleni fellebbezését - mint elkésettet - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 3.P.22.462/2013/50. számú végzésével hivatalból elutasította. A végzés ellen az indítványozó fellebbezett, és igazolási kérelmet terjesztett elő, azonban a Fővárosi Törvényszék az igazolási kérelmet elutasította, és az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta. A további fellebbezés folytán eljáró Fővárosi Ítélőtábla a másodfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a végzések sértik az Alaptörvényben biztosított jogait, mert a bíróságok nem fogadták el azon orvosi igazolást, melyet az objektív elháríthatatlan késedelem igazolására nyújtott be. Az indítványozó szerint azzal, hogy az igazolási kérelemben bemutatott egészségi állapotát az eljáró bíróságok felülbírálták, megsértették az emberi méltósághoz, a háborítatlan magánélethez, a testi egészséghez való jogát, és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 53.Pkf.632234/2016/4. számú végzése
    Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.27.077/2016/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk
XX. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_460_8_2017_indkieg_anonim.pdfIV_460_8_2017_indkieg_anonim.pdfIV_460_0_2017_indítvány_anonim.pdfIV_460_0_2017_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.12.05 16:00:00 3. öttagú tanács
.
..