Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03351/2012
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02878/2012,
.
Első irat érkezett: 09/03/2012
.
Az ügy tárgya: a Fővárosi Törvényszék 27.Kpk.45.646/2012/3. számú végzésének alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/04/2012
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
2012.10.01
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a alapján a Fővárosi Törvényszék - közigazgatási végzés bírósági felülvizsgálata iránti nemperes ügyben hozott - 27.Kpk.45.646/2012/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte.
Az indítványozó 2012. február 6-án bejelentette a Budapesti Rendőr-főkapitányságon (BRFK), hogy március 15-én rendezvényt szeretne tartani a Hősök terén. A BRFK nem döntött érdemben a rendezvény megtiltásáról, hanem hatáskör hiánya miatt elutasította a kérelmet, egyben tájékoztatta a kérelmezőt a fellebbezés lehetőségéről. A BRFK végzése ellen az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A Fővárosi Törvényszék 2012. március 9-én kelt, 29.Kpk.45.266/2012/2. számú végzésében megállapította, hogy bírósági felülvizsgálatnak nincs helye, ezért azt fellebbezéséként áttette az ORFK-hoz. Az ORFK ezt követően a BRFK elsőfokú határozatát végzéssel helyben hagyta, amellyel szemben az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett. A Fővárosi Törvényszék 27.Kpk.45.646/2012/3. számú végzésében megállapította, hogy a hatóságnak volt törvényi hatásköre eljárni, ezért az ORFK határozatát - az elsőfokú határozatra kiterjedően - hatályon kívül helyezte, és a BRFK-t új eljárásra kötelezte.
Tekintettel arra, hogy a jogorvoslati eljárással eltelt idő miatt 2012. március 15-én a rendezvényt már nem lehet megtartani, az indítványozó visszavonta bejelentését.
Az indítványozó szerint a 27.Kpk.45.646/2012/3. számú végzés sérti a békés gyülekezéshez fűződő jogát és jogorvoslathoz való jogát..
.
Indítványozó:
    Lehet Más a Politika
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 27.Kpk.45.646/2012/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (1) bekezdés
XVIII. cikk (7) bekezdés

.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2012.10.01 13:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.