Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01168/2018
Első irat érkezett: 07/16/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Knk.IV.37.760/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi népszavazás, Római-parti mobilgát)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/28/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Kúria Knk.IV.37.760/2018/3. számú végzése és a népszavazás kezdeményezéséről , az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 40. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó, mint szervező kérte az általa benyújtott helyi népszavazási aláírásgyűjtő ív hitelesítését. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
"Óhajtja-e Ön, hogy a Főváros Közgyűlés rendeletet hozzon arról, hogy a következő egy évben a Duna Budapest római-parti szakaszán a parti sávban árvízvédelmi létesítmény építésének előkészületei nem végezhetők?"
A Fővárosi Választási Iroda vezetője határozatával a benyújtási morítóriumra hivatkozással elutasította a kezdeményezést. Az indítványozó a kérdést hitelesítés céljából újból benyújtotta. A Fővárosi Választási Bizottság a 6/2018. (VI. 7.) FVB számú határozatával a kérdés hitelesítését megtagadta. A Kúria a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás sértette az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mivel álláspontja szerint a jogalkalmazó az Nsztv. sérelmezett rendelkezését nem megfelelően alkalmazta.
     .
.
Indítványozó:
  Dr. Jánossy András
Támadott jogi aktus:
  a népszavazás kezdeményezéséről
  az európai polgári kezdeményezésről
  valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 40. § (3) bekezdés

  Kúria Knk.IV.37.760/2018/3. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1168_4_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_1168_4_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_1168_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1168_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_1168_1_2018_anonim.pdfIV_1168_1_2018_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1168_4_2018_amicus_curiae_anonim.pdfIV_1168_4_2018_amicus_curiae_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.05.07 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Knk.IV.37.760/2018/3 of the Curia (local referendum, mobile dam on Római-part)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.