Hungarian
Ügyszám:
.
III/01592/2014
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/01522/2014,
.
Első irat érkezett: 09/18/2014
.
Az ügy tárgya: a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény elleni bírói kezdeményezés (devizakölcsön-perek)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/19/2014
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, az előtte folyamatban lévő per felfüggesztése mellett - a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény (Törvény) 1. § (1) és (3) bekezdései, 4. § (1) és (2) bekezdései, 6. §-a, 7-15. §-ai, és 19. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.
Az indítványozó szerint a Törvényben foglalt szabályozás (mely tartós jogviszonyok jogszabály útján történő alakítása) nem felel meg a 8/2014. (III. 20.) AB határozatban foglalt elveknek, és sérült a jogbiztonság, a szerződéses szabadság és a megkötött szerződésekbe vetett bizalom elve.
A bíró álláspontja szerint a Törvény 1. § (1) és (3) bekezdése, 4. § (1) és (2) bekezdései, 19. § (1) és (2) bekezdései sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság és jogbiztonság elvéből eredő visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, a kellő felkészülési idő és a normavilágosság követelményét.
Érvelése szerint a Törvény 4. § (1) bekezdése, 6. §-a, 8. § (1) bekezdés b) pontja, 8. § (3) bekezdése, 9. § (3) bekezdése, 10. § (4) bekezdése és 11. § (1) bekezdése nem biztosítják az anyagi igazság érvényre jutásának lehetőségét, ezáltal sértik az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogot. A Törvény 8. § (2) bekezdése, mely a jogvesztő perindítási határidő elmulasztása esetére kizárja az igazolási kérelem benyújtásának lehetőségét, valamint a 7. § (5) bekezdése, mely kizárja a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem előterjesztését, sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) és (3) bekezdés, 4. § (1) és (2) bekezdés, 6. §, 7-15. §, 19. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1592_0_2014_inditvany_anonim.pdfIII_1592_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
Bankszövetség véleménye.pdfBankszövetség véleménye.pdfIII_1591-1592_3_2014_Ig.Min. állásfoglalása.pdfIII_1591-1592_3_2014_Ig.Min. állásfoglalása.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.